Det är idag som vi kan nå varandra! Kvinna och man! Det är idag flera sekler sedan, som Aristoteles tog emot sin systers tänkande i dikter. Hon kom till honom i trädgården på skolan, och läste dem för honom. Och han begrundade detta, som hon skrivit. Det var år 351 f. Kr. Så många sekler sedan det är. Och vi är fortfarande på väg. Platon, hans lärare, hade ända sedan 357 f. Kr. försökt att sammanföra sina kvinnliga privatelever, med de manliga som gick på hans skola. Men han tvingades att avstå, då rådsherrarna ännu inte skulle givit sitt fortsatta ekonomiska bifall och tillstånd. Och så nu! Nu har det kommit en helt ny tid, den som vi skapar!