Så vackert Herta Müller att Du skall få ta emot Nobelpriset i litteratur om några timmar! Du som har skrivit om och arbetat för friheten och för att få tänka fritt, leva fritt utan andras bestämmande. Tankefriheten har Du arbetat för länge även om de försökte stoppa Dig, trycka ned Ditt tänkade, säga upp Dig! Heder åt en sådan sak och ett sådant stort arbete! Hoppas att Du får vila gott och bra på Dina lagrar, och får fortsätta att tänka fritt och skapa fritt om friheten; att tänka fritt och att leva fritt! Grattis Herta! till Ditt Nobelpris för Dina många viktiga poetiska rader! Fredrika Bremer som skrev ”Hertha, Eller En själs historia. Teckning ur det verkliga lifvet”, 1856 hälsar också mycket gott till Dig!