Genom grenarna lyser det! Ljust gulorange, ljust blå. Det grå finns överst vid de grågröna topparna. Min stjärna finns emellan mig och dem, de många grenarna! Ändå är sikten klar! Som att vara på väg rakt framåt rakt över kurvan. Rakt mot de kinesiska röda buskarna. Rakt framåt förbi först den gröna murgrönan, som sträcker sig i det vita syrenträdet. Rakt upp på den gröna höjden som får mig att längta. Där går horisonten! Där finns det möjligheter att finna en stig! Och Du Dag Olof på Gervalds fyller år, det är 53 år sedan Du föddes min vän!