Framtiden finns. Alla nya dagar finns. Alla sköna tankar som ännu är otänkta. Alla fina rörelser människor kan göra. Alla fina handlingar som ännu inte är gjorda. Allting finns i framtiden ringer det i mig som i en tunn klocka. Inte lika tung som skolklockan utan som min systers lilla pingelklocka. Det är till och med så att bladen håller med mig här utanför när de först ska blåsa sedan ska nästa gröna blad födas. Solljuset håller med mig nu som lyser under ett ljust gråljus. Tänk att framtiden finns hel och hållen alldeles vacker!