Vindarna har skapat vackert i natt. Buskarna har burrat upp sig helt annorlunda. Det viskar mer om dem. De hörs mer. Vindarna har flyttat mina trädgårdsstolar – en stol har lyfts och puffats bakåt. Vindarna ven i natt och smekte mitt fönster – knackade mjukt hela tiden på det som någon gör mot en trumma. Vindarna rasslar. Inte längre viner. De prasslar så gott mot varandra. Nu bor vindarna härligt och vajar i träden!