Solen lyser så fullt här. Himlen är rakt igenom blå. De höga gröna träden står nästan alldeles stilla, mot det gråsvarta stadiga ladugårdstaket som jag ser. Solen lyser underifrån på den vackra vita syrenen. Blommorna är för länge sedan borta, från juni månad, men de gröna bladen finns ännu helt nära här. Stillheten råder. Och enkeheten kan jag se. Allt detta ger mig en hel stillhet!