Varje människa har sin egen utveckling utanför alla andra. Varenda varelse är sin egen och i gemenskap med alla andra. Varje varelse har en längtan att nå fram med sig själv i en gemenskap som inte stoppar dem. Det finns värden som aldrig går bort – hur än handlingar skapas. Det finns ett oförstört värde för varje person som vill det. Som vill söka och försöka det som är alldeles rätt. Det gäller för alla varelser mitt nu på dagen och varje dag framåt i tiden!