Framtiden är så härlig! Den är så bra! Det kommer att finnas många små bra partier som kommer att komma fram. Det kommer inte längre att handla bara om den ena sidan eller den andra. Sådana stora betongpartier kommer att gå bort. Det finns ideer som kommer att stiga upp, många bra ideer som vi kan få till full konkretion. Tänk Dig att vi kan börja leva och förstå varandra, det som vi kommer att tjäna stort på alla. Vad vore livet utan förståelse och klar handling efter det. Solen här hos mig lyser. Den lyser fullt in nu. Varm är världen och jag tänker handla efter det. Och världen kommer att bli mycket bättre för var och en av oss. Det är det som jag gillar!