Det vackraste kan vara när de unga har fest. Och Du som är äldre finns med i närheten och hör hur de har roligt! Det känns så skönt att vara den generation som är äldre och se att den yngre hela tiden kommer med nya bättre handlingar. De njuter mer, de njuter bättre än vi gjorde. Deras auktoritet som unga har växt mycket mer än våra auktoriteter då verkligen kunde göra. Det är så skönt att höra fria unga människor samtala, fast Du inte hör. För Du vet att de förstår och talar väl. Det är så ljuvligt att vara den som förstår, att framtiden kommer att bli mycket bättre än den som har varit!