Å S:t Knuts Gille, Adeldrickning i Tumathorp! Så många innerliga människor det finns här! Så många innerliga sånger och tal jag hörde på Din 60-åriga tid! Flera var dessa gestalter som kom emot mig. Rika på innebörder. Vackra äreportar var fyllda med utsprickande löv och blommor. Vi åkte sakta igenom sommaren. Vinden var omvälvande. Glimmingehus, där stod Du från Dina fornstora dagar. Där vajade fanor högt upp i vindarna då jag talade med kvinnor i sina vackra sidenklänningar. Så såg jag borgens hela gråa kropp. Trapporna är helt sanslösa helt olika varandra. Alla ljus var tända. Starkt och roligt kom nya medlemmar in. Det hördes Fred och Endräkt. Nya tal vajade liksom ny musik. Tiden stod stilla ändå pågående igenom många århundraden. S:t Knut jag kände Dig, fastän Du varit död så länge. När vi hissade papegojan på Gislövs Stjärna låg salen fylld av fest för Dig. Du skulle se dem. Mitt bord var som ett eldorado av viktiga samtal emellan de goda rätterna. Dansens början var liksom en bön. Samtalen flöt. De svarta frackarna lyste i skymningen och de många klänningarna var som bönens svar: Du får en människas tankar om Du verkligen ger! Och Du får dem om Du lyssnar! Du tillhör dem igenom århundraderna nu i sommarkvällen.