Det allra vackraste är att förstå sig själv och sin omgivning! Vart kommer Dina ord att hamna? Hur får de den skönaste responsen? Det är livsviktigt att Du förstår gränserna emellan Dig och andras liv: Hur de kan suddas ut eller bli tydligare! Att förstå sig själv betyder att respektera sig själv och sina egna känslor oavkortat. Och att ge möjligheten till andra att helt respektera dem. Det betyder också skönt att få möjlighet att förstå andras liv och andras känslor, utan att Dina behöver gå bort. Att gå bort kan känslor göra och förhållningsätt om det behövs. Det är bara bra för det blir bara större och större. Men att gå bort som min vän Hans, det är vackert och oåterkallerligt. Hans, jag vet att Du finns med! Och att någon nära kan förstå min känsla!