Så fint att få samtala med Käbi P över böckerna! Om hennes serieteckning i konsten. Det är till henne och honom och våra barn vi skall ge vår respons till de viktiga värdena: Vänligheten och godheten. Dessa är mer än fromma värden. De har en potential som går långt utöver de närmast snart uttröttande värdena om ondskan. Det finns ett vitt fält här, att fylla för den nya generationen! Med nya serier, nya bilder, ny poesi, ny text, ny musik, ny film, ny dans, nya strukturer och ett nytt tänkande att skildra den mycket svårfångade vänligheten och godheten så komplicerat som de uppträder. Det var så fint att möta Dig Käbi P! Vi möts säkert igen!