Att kunna säga nej är det vackraste livet! Och att kunna säga ja! Säg nej, ett lagom skönt nej, när Du känner hur viktigt det är att säga nej! Att vilja säga nej, att känna att Du behöver säga nej, då säger Du bara Nej, Tack! Men glöm heller inte att säga ja, när något stort i Dig bejakas, när nästan hela Du bejakas! Säg nej när det är nej! Säg ja när det är ja! Och var inte ledsen mer än någon dag att Du i en viss stund kanske sagt fel. Minns mina läsare! Att hela tiden kommer tiden ny och ny och ny! Aldrig blir tiden gammal! Bara lita på Din egen känsla och Din tro! Glöm inte att Du aldrig blir lycklig på någon annans känsla och tro! Endast på Din egen!