Tänk att äntligen, att tiden verkligen har kommit för Socialstyrelsen i Sverige att de skulle kunna gå ut i media i SR P1 och säga: Att terapi är det första vi vill ge till någon som har stark ångest och oro. Vi vill inte alls att mediciner ska ges först. Nej först, behöver en människa samtala med en annan människa som har kunskaper i KBT. Det är människor som arbetar med att förändra handlingsmönster – om vi vill förändra dem. De kan lära ut till oss hur vi skulle kunna känna och tänka på ett nytt sätt, om vi vill! Det var Aaron Beck som skapade grunderna för KBT och Albert Ellis som inspirerades av klassiska filosofer. Det var Distriktsläkaren Eva Arvidsson i Kalmar som höll i utredningen. Tänk att äntligen tror människan som har kunskaper, att kunskaperna är viktigare än piller! Så skönt! Så härligt! Då kan människan äntligen börja växa!