Härlig seriös presentation av regeringens kulturutredning med Eva Swartz Grimaldi: De har lyssnat in, och vill lyssna in vidare! Bildning är till för alla, och då ”menar vi alla”. Vi vill ”vidga det möjligas rum” sa de – och ge möjlighet för en ”långsiktig planering”. Kungliga biblioteket får äntligen ett verkligt övergripande ansvar. Det hade vår gamle Akademie- och teaterkung Gustaf III älskat, och Gustav Vasa som givit grunden till detta underbara bibliotek. Sammanslagningar av flera tidigare icke jämförda kulturinstitutioner till tre stora rakt över landet – och en samordning där Statens kulturråd blir mer tongivande än tidigare. Jag önskar så att de viktiga orden ges en verklig möjlighet att konkretiseras – så att inte orden som överhovpredikant Hans Åkerhielm sade en gång i sin boktitel, blir saltet som ”mister sin sälta”.