Det är så vackert det vi får. Jag kom idag och fick idag från min goda vän och hans barn och fina hustru. Så många ord vi sade, och så många ord vi ändå inte sade. Jag såg dem stora. Och jag såg Dig stor min vän. Du blundade och lyssnade på oss. Och jag såg Dig då. Och Ditt barn såg Dig – och Din fina sonhustru såg Dig. Vi var hela tiden samman. Hela tiden samman. Dina tankar förstår jag, och ändå visste jag ingenting om. Min vän Hans, tack för att Du lyssnade på oss! Jag är så säker på att Du förstår mycket mer än jag. Och ändå förstår jag ganska mycket!