Så varmt ett/ hjärta kan känna det/ när ett hjärta/ kan känna det. // Så ljuvligt det/ känns – / att gå igenom gräs/ och göra någon synlig/ vid en liten gård/ utan land – alls. Så skönt att/ få plocka blommor/ i Din hand. // De växte på/ åkern; vallmo röd/ åkerprästkrage/ med dillblad/ och brännässla lila/ utan brännande liv. // Så skönt/ ett hjärta/ kan/ känna/ som berörs. // Så äkta tyst/ och noggrant. // Som mitt hjärta/ har viljan/ att göra.