Tänk att få se och skåda det nya, det som ännu inte ägt rum. Det är det vackraste! Tänk att få ge sig hän till det nya som vänner och nya kollegor ger möjlighet till. Du kan inte veta, men känna! Så skönt det är! Stora vida fält finns det, och små innerliga bredvid. Tänk att få handla efter något sådant!