Det allra vackraste livet är att kunna säga till Dina närmaste vad Du behöver. Att kunna säga det som Du vill. Du talar så starkt som Du känner och vet – och vill att de kan förstå. Du talar ur det och Du vet att de kan förstå. Lyssna till dem och lyssna till Dig själv! Berätta mycket mer och mycket mer – så att Du och de kan förstå. Detta är det allra vackraste, att kunna inse och förstå sina närmaste.