Att kunna coacha är det allra vackraste, att kunna ge respons så att den jag ger den till vill växa. Att se och kunna sätta in i sammanhang, för att Du har sammanhangens kunskap och nytänkandets längtan – Det är så ljuvligt – som om fiskarna simmar som de dansar. Tänk Dig en varelse som vill få Din coaching, som tar emot den som på berget Parnassos – som kan skapa sig en skön plattform på det vackra Parnassos. Är inte det vackert? Så känner jag det! Ute vajar de storslagna kastanjeblommorna nyutslagna, som i en styrka jag aldrig anat.