Det är sol och värme i min känsla. Jag tänder ett ljus som lyser klart nu. Att vara i en början är någonting riktigt stort. Att vara mitt i mitt liv, är som Du. Du skulle kunnat gjort så eller så, eller si eller si. Du kan undra och fråga Dig, hur är det möjligt att varje dag försvinner så fort? Och Du kan fråga Dig, vad vill jag nära? Ingenting kan jag tillägga och ingenting kan jag dra ifrån. Det är ändå detta, att få vara så nära.