Det skönaste livet är att min mor och far ringde till mig på samma dag. Utan att veta om varandra. Min far talade starkt och min mor ännu mycket starkare, när jag hörde henne nästa dag. Vad ska jag säga? Jag älskar dem. Jag vet att allting kommer att bli bra. De är så starka. De är starkare än jag. Och jag behöver förstå så mycket. Så mycket mer. Och jag vet att jag längtar efter det allra vackraste vänliga livet.