Den vilsna våren är här. Jag står nära under himlen och ser ut över marken. Det kommer en vänlig vind och stryker mig över pannan. En ny tid. Min egen har börjat. Värmen ilar ut och in genom gammalt tak.