Som en blöt snöflinga svingar den sig upp, som en vindirl går jag. Rakt igenom går jag, men det är kvistigt. Det är vackert att vara här, en dag i januari.