Som när jag går på marken och tänker på mina käraste, så är livet vackert. Som när jag böjer mig ned och plockar upp en sten på en strand och tänker innerligt och varmt på mina käraste. Som när jag ser in i framtiden då jag hittat ett land på jorden att sätta mina små varma fötter varje dag på, för att kunna vandra nära mina käraste så är livet det allra vackraste; att få dem alla nära – att spegla och speglas av gång på gång. Så vackert att känna, att det snart skall komma att mitt hjärta hoppar som trollsländan hoppar över stora bubblor på vattenytan, där den vackraste varelsen vet.