Ett avtal för Fred, tänk om det skulle kunna komma till stånd av en ”krigspresident”. Tänk om livet är så skapat! Att motsättningarnas man blir den som kan börja den förhoppningsfulla långvariga freden. Men för det behövs en helt egen ny stat, vilken alla skall komma att respektera. Att respektera ett folk, ett land, ett land i skapande, en vän, de närmaste, är det vackraste livet. Det är det jag har stark förhoppning om.