Den första dagen är ren. Den första dagen ropar efter sanningen att leva. Den döljer sig alls inte. Jag är fri. Jag är fri att göra vad jag vill. Du är fri att göra vad Du vill. Lova, göra bara det vackraste. Men vad är det vackraste undrar Du? Det vackraste är att inte trycka ned någon – inte ens Dig själv. Det vackraste är att varje dag på detta nya år upphöja någon. En blomma ett djur en människa. Du! Dig! Jag själv älskar att sträva efter det ljuva livet jag själv tror på. Varje människa är menad att få det mycket bra. Det är jag säker på. Prova den första dagen!