Jag såg fem vattendroppar på mitt fönster i dag: Däri bor jag och mitt eget liv. Den ena, den första, rymmer så oändligt många tankar så stort varmt tänkande utan ände. Det är mitt, och det är den kärlek jag känner till världen. Den andra vattendroppen är större, det är min känsla för allt som är fött, för alla varelser som lever oavsett sin art; för alla vänliga varelser. Den tredje är min underbara kärlek och längtan till barnen och barnbarnen och barnbarnsbarnen och deras barn rakt in i framtiden. Den fjärde blänker som tusen gånger tusen potentialer, att vilja finna någon jag kan skapa med. Den femte är mitt eget varma liv.