Det vackraste livet ger till Dig är när Du får en vän som Du kan bestämma bra med, som Du kan gråta med, som Du kan förstå sammanhangen med, som Du kan älska djupt och nära, men ändå stå på Dina egna ben. Det är som diset i dag ovanför kastanjekronan: Den svaga solen som delar upp trädkronan i två. Jag ser den nu och den är mycket verklig och vacker. Diset är som en tyst ömsinthet som aldrig glömmer.