Det vackraste i livet är att veta att några kämpar vidare för ett samhälle där alla får plats. Att några kämpar vidare vackert för ett samhälle i ekonomisk balans samtidigt som varje människa inte glöms bort längst där ned i underliga hierarkier. Att några kämpar vidare för lika lön – lika värde – för kvinnor och män. Just denna dag när budgeten för det kommande året lades fast, just denna dag, är det underbart härligt att några kämpar vidare och står upp för det vackraste: Det som är rätt och gott från varje människas perspektiv. För det finns de handlingar och värden som är rätt och gott för alla. I den skärningspunkten vill jag bo.