Det vackraste kan vara att gå ifrån det ställe Du inte får allt gott och skönt. Att gå ifrån den brända jorden som tryckt ned Dig. Att gå ifrån de tråkigaste minnena någon givit Dig fel. Att gå ifrån den orespekterande attityden till Dig. Att gå ifrån de dummaste gärningarna som just drabbade Dig. Att gå ifrån den tråkiga situationen där vänlighet inte råder. Att gå ifrån kriget i en annan människas öga. Att gå för att komma ut på en gyllene åker där frukterna dinglar som bäst – det stället Du var på väg till – det ställe Du hör hemma vid: Ditt vackraste liv som väntar på Dig!