Att få känna härlig gemenskap här och nu är det vackraste. Att få samtala nära om ditt och datt och konsten och poesin som ligger helt nära. Att vara konkret i närhet – utan att sakna den – det är det vackraste jorden kan giva. Sätt fram Din hand och någon vacker person går Dig till mötes. Räck fram Ditt tänkande och någon vacker människa helt förstår det. Vad finns väl mer att orda om? Mer än strandens sandkorn, bladens sorl, matens godhet och förståelsens hela strukturella värme, än detta! Fåglarna vet det, och växterna och våra känsliga andar!