Det vackraste livet kan vara längtan till det goda – om Du längtar till det som är gott för Dig och andra. Det finns faktiskt det som är det samtidigt. Det kan vara att få se världens länder samarbeta bättre, att få se krigsindustrin förlora mark och inrikta sig på något annat, att få se hur de stora företagen som har det bästa kapitalen tar sitt ansvar ganska fort nu för alla sina utsläpp. Att få se den enskilda människan ta sitt ansvar – inte bara genom att dra ned på sin bilåkning mm – utan genom att planera sin energiförbrukning i samklang med det som hon tycker allra bäst om. Att få höra fåglarna samtala. Du kan inte förstå dem – men Du förstår dem. Att längta till det goda – till det goda livet som Du kan skapa tillsammans med någon. Och sedan konkretisera det. Det är mycket vackert/oersättligt!