Vindarna och regnet blåser. De nyutslagna buskarna och träden vajar som i en dans. Runt runt. Vindarna hörs igenom min fönsterruta, som om de viskade högt: Det kommer att gå bra. Det kommer att gå fint. Vi ska låta sanden vina. Vi skall rista, varje sandkorn av oss, ett försiktigt vackert mönster som står sig in i evighet.