Det allra vackraste vet Du vad det är? Jo att få tala sina egna innersta ord som har formats där inne med all vetenskapens teorier bara som en spegel utifrån kommande. Läs om meningen igen. Och känn! Visst är det skönt att få vara sig själv helt äkta igenom vetenskapliga kunskaper. Det är oersättligt. Du vet precis var Du är. Men kanske inte när det gäller den opportunism som finns varje dag. Om någon vänder kappan efter vinden. So What! då tjänar de pengar och det är gott. Men de har inte sig själva i ett enda sammanhang igenom århundraderna – det som är så skönt.