Att få sin kära magister som sin vän. Hon som lärde mig de viktiga grunderna till det tyska språket. Hon som sjunger för mig som en Gud, så rent och starkt och vackert, så att jag kan känna igen mig helt och fullt. Så att jag kan se hur jorden är vacker, så att jag kan höra om de vackraste tingen, så att jag kan skapa den vackraste situationen vid de vackraste texterna vid tingen och samhällsstrukturerna. Det vackraste förmerar sig alltid! Tänk att få vara med sin magister i levandes livet. Kanske kommer hon till mig snart igen?