Att kunna säga ifrån, kan vara det allra vackraste. Om Du hör någonting i livet, på radio, på tv, på arbetet som Du själv skulle bli ledsen av – om de sa så om Dig. Och Du kan sända iväg ett brev eller ringa och säga – Detta är inte acceptabelt. Det går inte an. Att några med svårigheter skall få tåla orespekt, dessutom: Det vill inte jag. Jag tänker inte understödja det. Ni måste göra förändringar snabbt, så att jag kan vara med. Jag älskar bara det, som är respekt för var och en igenom det sköna livet. Det andra vill jag inte alls leva i. Det känns så fult.