När människor tänker och känner tillsammans. När stor förståelse uppstår, det är det vackraste. Tänk Dig att Du i en dröm under natten, en mardröm, där Du blivit motarbetad för att Du vill förändra till det bättre får skriva om den och berätta om den, så att Dina ensamma mardrömstimmar bara upplöses i ett intet, och Du och dem Du skriver för förstår Dig ännu mer. Tänk så vackert! Det är nästan som solen.