Kommunikationen – den som är mycket nära är det vackraste livet. Tänk Dig att allt Du säger når fram till en annan person exakt, som förstår alla orden Du som intellektuell talar och skriver och tänker, som förstår undertexten, som förstår komman och punkter. En person som kan omvandla detta direkt in till sig själv utan mellanhänder. Förstår Du hur jag menar? En hundraprocentig fullständigt hel kommunikation där Du bara flyter med som i en genomskinlig lekande bäck. Du behöver inte längre ha några försvar. Du bara är där.