Att flyta med när Du är sjuk – bara flyta med och tänka och känna i Dina egna bilder. Att duscha varmt exakt så varmt som febern är. Ställa vackra blommor framför Dig. Och bara vara – utan att skynda på Dig själv medan halsmandlarna växer.