Det vackraste som finns i livet är nog att kunna föreställa sig att se, och föreställa sig att höra. Hör Du? kan Du höra kanske genom Ditt öra eller genom Din själ, om Ditt öra är stumt? Kan Du se? även om Dina ögon inte responderar fysiskt – men Din själ gör det? Vet Du att sedan slutet av 1800-talet kunde vi börja spela in musik och röster. Det går än i dag. Tänk Dig att Du få höra Din älskades röst inspelad nyss på 2000-talet.