Det vackraste livet är när någon sträcker ut sin hand och Du med hela Din glädje vill fatta om den. Hur många gånger äger det rum under 90 år, och i evigheten?