Det är kanske sångerna som är det vackraste i livet? Sångerna – toner som en varelse formar i sin egen kropp. När jag hör min dotters sånger förundras jag av denna koloratursopran. Starka ljusa toner formade i starka ord som glimmar. Så vackert det allra vackraste är och hon är mitt barn. Hur många timmar jag skulle kunna lyssna på henne. Tusentals och igenom hela evigheten.