Det finns människor som försöker förklara dessa fruktansvärda händelser. De försöker se bortom det enkla till det som är komplicerade sammanhang som vi inte riktigt ser eller vill se. Dessa tänkare vänder sig om och vrider sitt intellekt och känner in det som människor kan ha upplevt! Ingenting är svårare än detta. Och ingenting är lättare då vi sedan söker förstå när någon efter långt tänkande gör en sådan sammanfattning. Det finns människor som kan känna in människor, som inte alls känner sig delaktiga, som verkligen kan förstå deras tillkortakommanden i vårt samhälle, det som nu skakar litet då det ekonomiska tillståndet väntar här! Så skönt att känna och att veta att dessa människor verkligen finns!