Ett varmt kodspråk kan vara det vackraste livet, som bara den vet som förstår!

Xxx xxx xxxxxxx Xxxxxx! Xxx xxxxxxx Xxx xx xxxxxxxx! Xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx – xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxx Xxx. Xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxx! Xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx Xxx. Xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx! Xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx – xxxxx xxx xxx! Xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxx Xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx Xx xx. Xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx Xxx. Xxx.