Så vackert att våga kärleken, att våga vara nära den Du känner är viktig! Att våga satsa stort på någon som Din värme känner är omistlig. Tag bara en flik av tiden, som Du har varit med om, och giv den all Din styrka omkring Er. Så vänta flera år, i handling, precis som ni gjorde. Då kommer Er vilja att ge och att få ta emot från ett mycket stort tålamod. Det går säkert därför att det Du längtar efter är så mycket – som kan ge Dig och Er allt! Kärleken är över alla gränser och tiden är blodröd! Den behöver bara mötas och bestämmas djupt. Lika mycket från båda! Och från Er som det kommer en alldeles ny omtänksamhet in i tiden ifrån. Och till Dig som vågar stötta Din blivande kvinna i hennes eget liv: Det är så oerhört viktigt och mycket vackert. Glöm aldrig att kärleken är fullödig igenom hela kroppen, själen och anden. Ingenting kan lämnas efter!