Jag såg en måne, lägga sig vid alla molnen. Jag såg en nästan full måne, lägga sig nära himlapällen. Jag såg den och väntade, när jag såg den ligga över de träden. De träden som väntade. Jag såg en måne, klar och stor, invid stammen invid roten till alla moln.

Jag såg en måne. Och jag sjunger starkt. Du måne måne måne – vill Du länka mig – till allt. Jag såg en stjärna nederst och månen ovan. Dem såg jag stort.