Idag är himlen ljusblå som en vårdag. Fjädermoln styr lysande mot varandra, för att för alltid sedan skiljas åt. Rymderna ropar högt som i en högmässa, men ingen musik hörs. Ljuden av fåglarnas rop till varandra hörs: Akta det kommer någon där, ge henne maten, tänk på barnen nu, akta här kommer en hök. Hoppas att människorna hör oss. För dem är vår sång som sånger nära deras hjärtan.